Sagsbehandlingstider på det specialiserede voksenområde og ældreområdet

Frister for sagsbehandling for personlig hjælp, omsorg mv til voksne. Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Som udgangspunkt starter en sagsbehandlingsfrist med at løbe, når myndigheden vidste eller burde vide, at en borger – mundtligt eller skriftligt – har bedt om at få hjælp, og at der derfor skal træffes en afgørelse.

Sagsbehandlingsfristen løber som hovedregel frem til, at der træffes en afgørelse om ret til den hjælp, der er ansøgt om.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes.

Hvis en sagsbehandlingsfrist ikke kan overholdes, vil ansøgeren få besked om, hvornår der kan forventes en afgørelse.

Hvad er sagsbehandlingsfristerne?