Tilsyn på Socialtilbud på voksenområdet i Roskilde Kommune

På denne side kan du se tilsynsrapporter om voksenområdet i Roskilde Kommune.

Sociale tilbud på voksenområdet får én gang årligt tilsynsbesøg af Socialtilsyn Øst, som gennemfører driftsorienterede tilsyn.

Læs mere om de driftsorienterede tilsyn med sociale tilbud.


Styrelsen for Patientsikkerhed fører ligeledes tilsyn med patientsikkerheden, dvs. de sundhedsmæssige forhold som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

Læs mere om tilsyn

For hvert besøg udarbejdes der en rapport, og en gang om året udarbejdes en redegørelse for tilsynene, som drøftes i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

Tilsynsrapporterne offentliggøres på denne side løbende hen over året.

Kontakt Sekretariat for Social, Job og Sundhed