Botilbud

Som borger med behov for pleje og særlig hjælp i dagligdagen, har du mulighed for at benytte dig af de forskellige boformer, kommunen tilbyder. Læs mere her på siden.

Opgangs- og bofællesskaber

Opgangs- og bofællesskaber er et tilbud til borgere med et betydeligt psykisk eller fysisk handicap eller med særlige sociale udfordringer. Her tilbyder kommunen omsorg og støtte og hjælper dig til at træne dine færdigheder.

I opgangs- og bofællesskaber får du bostøtte af Roskilde Kommunes hjemmevejledere, samtidig med at du indgår i et fællesskab med andre.

Midlertidige boliger

Har du behov for støtte på grund af et psykisk eller fysisk handicap eller særlige sociale udfordringer, har du mulighed for at benytte dig af Roskilde Kommunes midlertidige botilbud. Boligen fungerer som et springbræt til, at du på et tidspunkt kan klare dig i egen bolig.

Længerevarende botilbud

Længerevarende ophold er for borgere med sværere fysiske eller psykiske handicap, som har behov for opfattende hjælp i dagligdagen. Der vil typisk være personale til stede døgnet rundt til at stå for pleje, omsorg og behandling.

Aflastningstilbud

Aflastningstilbud er til børn, unge og voksne med et psykisk og/eller fysisk handicap, eller borgere med gennemgribende kontaktforstyrrelser på grund af autisme.

Henvisning til botilbud

Det er Voksenservice, der henviser til botilbud i Roskilde Kommune. 

På Socialpsykiatriens hjemmeside kan du læse mere om visitation og se vores forskellige botilbud.

Kontakt voksensservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag, onsdag og fredag

Kl. 9-10