Hjemmehjælp, sygepleje eller vejledning

Borgere, der på grund af fysisk eller psykisk handicap har behov for støtte, pleje eller hjælp til at udføre opgaver i hjemmet, kan få hjælp fra kommunen.

Hjemmehjælp og hjemmesygepleje

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer kan få hjælp og pleje fra kommunen. Det kan f.eks. være hjælp til at klare praktiske opgaver i hjemmet som rengøring og tøjvask, personlig pleje eller sygepleje. Læs mere om, hvad du kan få hjælp til, og hvordan du henvises på Hjemmeplejens side.

Hjemmevejledning

Hjemmevejledning er et tilbud til borgere med fysisk eller psykisk handicap eller med særlige sociale udfordringer. Hjemmevejlederen yder støtte og hjælper dig med at optræne dine færdigheder og skabe struktur og sammenhæng i din dagligdag. På Socialpsykiatriens hjemmeside kan du læse mere om de forskellige muligheder for hjemmevejledning, og hvordan du bliver henvist.

Opsøgende støtte-og kontaktpersoner

Borgere med en sindslidelse, et stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer har mulighed for støtte- og kontaktperson gennem kommunen. Kontakt den åbne rådgivning GRO for at høre mere om dine muligheder.

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag, onsdag og fredag

Kl. 9-10