Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

I Roskilde Kommune er der en række tilbud om beskyttet beskæftigelse, aktiviteter og samvær for borgere med fysisk eller psykisk handicap.

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse er et tilbud til borgere, der på grund af handicap, psykisk sårbarhed eller særlige sociale problemer har brug for støtte til at passe et job. I Roskilde Kommune er der en række forskellige beskyttede arbejdspladser, hvor du f.eks. kan komme til at arbejde i café, som skovhjælper eller med havearbejde. Din arbejdsdag vil være tilrettelagt med hensyn til dine evner og interesser. Det er Voksenservice, der henviser til tilbuddet. Læs mere om beskyttet beskæftigelse for voksne med handicap på handicapområdets hjemmeside

Læs mere om beskyttet beskæftigelse for voksne med psykisk sårbarhed på Socialpsykiatriens hjemmeside.

Tilbud om aktiviteter og samvær

Som borger med psykiske vanskeligheder er der en række tilbud om aktiviteter og samvær i Roskilde Kommune, du kan benytte dig af. Her får du mulighed for at indgå i et socialt fællesskab og udvikle din færdigheder samtidig med, at du får den støtte, du har behov for. Læs mere om aktivitets- og samværstilbud på Socialpsykiatriens hjemmeside.

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag, onsdag og fredag

Kl. 9-10