Muligheder for ansættelse på særlige vilkår

Løntilskud, fleksjob eller voksenlærling kan være muligheder, hvis du er ledig og evt. har nedsat arbejdsevne.

Fleksjob og ledighedsydelse

Kan du som medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob.

Småjob

Småjob er lønnede timer for alle, der ønsker at komme tilbage til en normal hverdag.

Voksenlærling

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftaler med elever, som er fyldt 25 år og som er i gang med en erhvervsuddannelse, kan få tilskud til elevens løn.

I arbejde med handicap

Har du af fysiske eller psykiske årsager nedsat arbejdsevne, kan Roskilde Kommune tilbyde hjælp, som passer til dine særlige behov.

Obligatorisk pensionsordning

Fra den 1. januar 2020 får modtagere af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse en ny pensionsordning.

Godtgørelse når du er i virksomhedspraktik eller i et tilbud om vejledning og opkvalificering

Hvis du skal deltage i et tilbud om virksomhedspraktik, nytteindsats eller vejledning og opkvalificering, kan du få en godtgørelse på 750,00 kr. brutto.

Lønnede timer

Lønnede timer eller ordinære løntimer er løn for de timer, du arbejder på ordinære vilkår i en virksomhed.