Biodiversitet og naturforvaltning

Biodiversitet handler om den biologiske mangfoldighed i naturen og sikrer robuste og stabile økosystemer. Naturpleje medvirker til at fastholde og øge biodiversiteten i områderne.