Naturpleje

Naturpleje er alt det vi gør for at højne naturens kvalitet, vedligeholde og skabe flere og bedre levesteder for plante- og dyreliv. I Roskilde Kommune varetages plejen både af kommunen selv, men også af mange engagerede borgere.