I Roskilde Kommune er de kommunale daginstitutioner organiseret i syv områder. Hvert område består af fem-otte afdelinger, som hver ledes af en pædagogisk leder. Hvert område har egen områdeleder med overordnet ledelsesansvar for alle afdelinger i området. Hvert område har en områdeforældrebestyrelse og hver afdeling et forældrekontaktudvalg (FKU).

 

Områder og dagtilbud i Roskilde Kommune

Kontakt Skole og Børn

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Hvis du vil sende personlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, anbefaler vi, at du sender sikker post til os.