I Roskilde Kommune er de kommunale daginstitutioner organiseret i syv områder. Hvert område består af fem-otte afdelinger, som hver ledes af en pædagogisk leder. Hvert område har egen områdeleder med overordnet ledelsesansvar for alle afdelinger i området. Hvert område har en områdeforældrebestyrelse og hver afdeling et forældrekontaktudvalg (FKU).

 

Områder og dagtilbud i Roskilde Kommune