Styringsdialog med de almene boligselskaber

Roskilde Kommune skal hvert år afholde dialogmøder med de almene boligselskaber med hjemsted i kommunen.

Formål

Formålet med møderne er at drøfte det nuværende og fremtidige samarbejde mellem kommunen og boligselskaber, herunder drøfte overordnede forhold i de enkelte boligselskaber og afdelingerne.