Fritidspasordningen Like My Life

Med et fritidspas kan børn og unge i Roskilde Kommune få hjælp og støtte til at starte til en fritidsaktivitet og få adgang til Roskildes foreningsliv.

Hvad er Fritidspasordningen Like My Life?

Roskilde Kommune ønsker at give børn og unge lige muligheder for at deltage i forenings- og fritidslivet. Fritidspasordningen er målrettet ikke-foreningsaktive børn og unge i alderen 4-17 år fra familier bosat i Roskilde Kommune.

Fritidspasordningen tilbyder kontingenttilskud til foreningsaktiviteten, ligesom vi sammen med Red Barnet tilbyder fritidsvejledning og følgeordning.

Fritidsvejledning og følgeordning

Fritidspas og Red Barnets indsats ”Plads til Alle” samarbejder om at hjælpe børnene ud i forenings- og fritidslivet. Er der i familien brug for vejledning om, hvad man kan gå til, kan en frivillig fra Red Barnet hjælpe familien og barnet på vej med at vælge den rette aktivitet.

Den frivillige kan ligeledes følge barnet til aktiviteten de første par gange til barnet føler sig trygt. Dette er erfaringsmæssig med til at sikre en større forankring i foreningen.

Tilskud til stævner og ture

En stor del af det sociale kit i foreningen er deltagelse i stævner, ture og lignende. For at undgå, at barnet bliver socialt ekskluderet i foreningen, med deraf følgende risiko for frafald, kan et tilskud på op til 500 kr. pr. barn pr. år, og som forvaltningen sagsbehandler, være med til at sikre barnets fortsatte foreningsdeltagelse.

Hvordan søger man Fritidspas?

Uanset om man søger økonomisk tilskud, vejledning og/eller følgeordning, skal man udfylde vores ansøgningsskema, som ligeledes skal underskrives af forældre/værge. Der søges særskilt til stævner og ture, se mere under punktet nedenfor "Hvordan ansøger man?".

Om Fritidspasordningen

Kontakt Kultur, Bibliotek og Idræt

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.