Skriv dit barn op til skole og SFO

Du kan vælge, om dit barn skal gå i folkeskole, privatskole eller undervises hjemme. Vælger du folkeskolen, skal du også tage stilling til, om dit barn skal gå i en skolefritidsordning (SFO).

Find din skole

Her kan du finde kontaktoplysninger og adresser på Roskilde Kommunes skoler og se, hvilket skoledistrikt du bor i.

Ny i folkeskolen

I Roskilde Kommune arbejder vi for, at alle børn får en tryg overgang fra børnehave til skole, og at de oplever en varieret skoledag, hvor de trives, udfordres og bliver så dygtige, de kan.

Skoleferier og lukkedage

Skoleåret har ca. 200 skoledage og ca. 165 fridage. Hvert år bliver der vedtaget en ny ferieplan. Se en oversigt over ferier og andre lukkedage i dette og det følgende skoleår her.

En varieret skoledag

Roskilde Kommunes folkeskoler tilbyder børn og unge en varieret skoledag, hvor læring, digital dannelse og forløb uden for skolen er vigtige elementer.

Børnenes trivsel i skolen

Trivsel handler om elevernes oplevelse af at være en del af det sociale og faglige fællesskab. Gode sociale relationer og et trygt undervisningsmiljø for alle er centralt for, at eleverne har lyst til og mulighed for at lære og udvikle sig.

Hvis du ønsker at skifte skole

Skal dit barn skifte skole inden for kommunens grænser eller er I flyttet til kommunen? Få mere at vide om reglerne for skoleskift her.

Få indflydelse: Skolebestyrelser og Skole/SFO/klubforum

Dialogen med forældrenes repræsentanter er vigtig i udviklingen af kommunens skoler og fritidstilbud.