Pas

Hvis du har brug for nyt pas, skal du bestille tid i Borgerservice.

Kørekort

Hvis du skal have nyt kørekort, skal du bestille tid i Borgerservice

MitID

MitID er det nye NemID. Find ud af hvor og hvordan, du kan få MitID

Flytning

Når du skal flytte, skal du melde det digitalt.

Skift læge

Skift læge eller sygesikringsgruppe her på siden eller bestil tid i Borgerservice

Sundhedskort

Hvis du mister dit sundhedskort - tidligere kaldet sygesikringsbevis - kan du bestille et nyt her på siden.

Det blå sygesikringskort

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein.

Læs mere om Digital Post og NemID.

Digital post

Roskilde Kommune sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget.

MitID

MitID er det nye NemID. Find ud af hvor og hvordan, du kan få MitID

Fritagelse fra Digital Post

Hvem kan blive fritaget fra Digital Post, og hvad betyder det?

Læseadgang i Digital Post

En læseadgang gør det muligt for andre, fx et familiemedlem eller en ven, at hjælpe dig med at tjekke din Digitale Post fra offentlige myndigheder

Betaling til kommunen

Få overblik over dine regninger fra og mellemværender med Roskilde Kommune.

Navne- og adressebeskyttelse

Navne- og adressebeskyttelse betyder, at dit navn og adresse ikke må udleveres fra folkeregisteret eller fra Det Centrale Personregister.

Bliv gift

Hvis I vil giftes, skal I udfylde en ægteskabserklæring digitalt her på siden. Det gælder både, hvis vielsen skal foregå i kirken eller på rådhuset

Vielse med en udlænding

Hvis du vil giftes i Danmark med en borger, der ikke har dansk statsborgerskab, er der særlige regler

Civil wedding in Roskilde Municipality

At Roskilde municipality you have the opportunity to get married by a civil ceremony at city hall even though you don’t live in Denmark or are not a Danish citizen.

Skilsmisse

Hvis du vil vide mere om separation og skilsmisse, skal du kontakte Familieretshuset.

ID kort

Hvis du ikke har et pas eller et kørekort, og du har brug for at kunne legitimere dig, kan du fået udstedt et ID-kort

Det særlige sundhedskort

Det særlige sundhedskort er til dig, der har ret til behandling men ikke er registreret i folkeregistret.

Bopælsattest

Du kan bestille en bopælsattest digitalt

Roskilde Stadsarkiv

Roskilde Stadsarkiv er et offentligt kommunearkiv i henhold til Arkivlovens §7 (lov nr. 1050 af 17. december 2002). Vi indsamler og bevarer arkivmateriale fra Roskilde Kommune og stiller det til rådighed for offentligheden.

Feriepenge

Du sparer feriepenge op, når du har et arbejde, fritidsjob eller er timelønnet. Din arbejdsgiver sætter pengene ind på en feriekort-ordning fx FerieKonto.

Pensionister på udlandsrejse

Hvis du rejser til udlandet som førtids- eller folkepensionist, kan det påvirke din pension. I nogle tilfælde skal du meddele kommunen og Udbetaling Danmark, at du rejser.

Legater

Roskilde Kommune administrerer disse legater.

Beboerforespørgsel

Som ejer/lejer af en bolig, kan du lave en beboerforespørgsel på adressen. Med en beboerforespørgsel, kan du få oplyst hvor mange, der er tilmeldt din boligs adresse.

Digital Fuldmagt

Med en Digital Fuldmagt kan du give eller anmode om adgang til en anden persons selvbetjeninger.

Adresseforespørgsel

Her kan du sende en forespørgsel, hvis du ønsker at få oplyst adressen på en bestemt person.