Skilsmisse

Hvis du vil vide mere om separation og skilsmisse, skal du kontakte Familieretshuset.

Når du skal separeres eller skilles, afhænger det videre forløb af, om du og din ægtefælle er enige eller uenige om at gå fra hinanden.

Du skal kontakte Familieretshuset, hvis du vil vide mere om separation og skilsmisse.

Læs mere på Familieretshusets hjemmeside om separation eller skilsmisse

Separation og skilsmisse

Dette indhold kommer fra Borger.dk