Fritagelse fra Digital Post

Hvis du trods hjælp og vejledning har svært ved at bruge den digitale postkasse, kan du blive fritaget fra at modtage posten digitalt.

Hvad er fritagelse for Digital Post?

De offentlige myndigheder skal hjælpe og vejlede dig, hvis du har svært ved at bruge den digitale postkasse.

Hvis du trods hjælp og vejledning ikke kan bruge din digitale postkasse, kan du give andre (fx et familiemedlem) adgang til at læse din digitale post eller du kan blive fritaget fra at modtage posten digitalt.

Hvordan bliver jeg fritaget?

Hvis du ønsker at blive fritaget fra Digital Post, skal du henvende dig i Borgerservice. Du skal enten ringe i forvejen og bestille en tid på 46 31 30 00 eller bestille tid her på siden.

Bagefter skal du udfylde og underskrive en fritagelsesblanket på tro og love. Det kan du enten gøre i Borgerservice, eller du kan udfylde og udskrive fritagelsesblanketten på forhånd.

Fritagelsesblanketten kan hentes i Borgerservice eller downloades nederst på denne side.

Hvis du ikke møder op

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan en af dine pårørende i stedet møde op i Borgerservice på vegne af dig.

Din pårørende skal medbringe sit sundhedskort og en fuldmagt og søge om, at du bliver fritaget.

Fritagelsesblanketten kan hentes her på siden.

Kriterier for fritagelse

 For at blive fritaget skal du opfylde mindst ét af nedenstående kriterier:

  • Du har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx hvis du lider af demens, eller er udviklingshæmmet eller har en hjerneskade), som hindrer dig i at anvende Digital Post. 
  • Du har en fysisk funktionsnedsættelse (fx blindhed), som hindrer dig i at anvende Digital Post.
  • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem.
  • Du er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark.
  • Du har ikke længere fast ophold i Danmark.
  • Du har sproglige barrierer, som gør, at du fx har svært ved at forstå teksterne i Digital Post.
  • Du har vanskeligt ved at få NemID, fx fordi du opholder dig i udlandet og har langt til en dansk repræsentation, som kan udlevere NemID. 
  • Du har ikke pas eller kørekort og skal derfor møde personligt op for at få NemID. 

Fritagelse fra Digital Post

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Kontakt Borgerservice, Roskilde Bibliotek

Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9 - 14

I Borgerservice skal du altid bestille tid før du møder op.