Få oplyst, hvor mange der har adresse i din bolig

Som ejer/lejer af en bolig, kan du lave en beboerforespørgsel på adressen. Med en beboerforespørgsel, kan du få oplyst hvor mange, der er tilmeldt din boligs adresse.

Beboerforespørgsel

Du kan også få en beboerforespørgsel ved personlig fremmøde i Borgerservice. Husk at bestille tid.
Du skal medbringe dokumentation for, at du har råderetten over boligen, fx andelsbevis, skøde eller lejekontrakt. Det koster 75 kr. (2023)

Bestil tid i Borgerservice

Hvis du ikke kan bruge selvbetjeningsløsningen, skal du bestille tid i Borgerservice

Bestil tid i Borgerservice

Kontakt Borgerservice, Roskilde Bibliotek

Dronning Margrethes Vej 14
4000 Roskilde

Telefon

Mandag - fredag

9 - 14

I Borgerservice skal du altid bestille tid før du møder op.