Pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Bruger- og pårørenderåd

I Roskilde Kommune har vi truffet en beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et bruger- og pårørenderåd.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse. Din læge kan indstille dig til hospice.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorgcafé

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Lær at tackle hverdagen som pårørende

Du lærer at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning til at tackle hverdagen som pårørende