Pasning af nærtstående

Er du pårørende til en, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Bruger- og pårørenderåd

I Roskilde Kommune har vi truffet en beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et bruger- og pårørenderåd.

Plejeorlov til pasning af døende pårørende

Ønsker du at passe en nær slægtning eller ven, der har valgt at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag.

Hospice

Du kan tilbringe din sidste tid på et hospice, hvis du har en alvorlig sygdom, og du ikke har udsigt til helbredelse.

Dødsfald

Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest. Herefter kan du anmode om begravelse eller brænding af afdøde.

Sorggruppe

Har du mistet en af dine kære? Og har du lyst til at være en del af et uformelt, men nærværende fællesskab?

Begravelse eller bisættelse

En afdød skal enten begraves eller kremeres. Begravelse eller kremering skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Begravelseshjælp

Efterladte har ret til begravelseshjælp, når en person med dansk sygesikring dør.

Hjælp til pårørende

Få støtte og vejledning som pårørende