Pasning af nærtstående

Hvis du har en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet grundet en kronisk eller langvarig lidelse, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Det er muligt at blive ansat af kommunen, hvis du har en nærtstående, der har brug for pasning i hjemmet.

Betingelser for pasning af nærtstående

Ordningen er tidsbegrænset og betingelserne for at komme i betragtning er:

  • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet
  • at alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde,
  • at der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
  • at kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.

Lønnen udgør kr. 24.115 pr. måned (2021 takst)

Spørgsmål og svar