Pasning af nærtstående

Er du pårørende til en, der har brug for pasning i hjemmet, har du mulighed for at blive ansat af kommunen.

Betingelser for pasning af nærtstående

Ordningen er tidsbegrænset og betingelserne for at komme i betragtning er:

  • At du har tilknytning til arbejdsmarkedet
  • At alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet, eller at plejeforholdet svarer til et fuldtidsarbejde
  • At der er enighed mellem parterne om etableringen af pasningsforholdet
  • At kommunen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående

Du skal søge pasningsordning i den kommune, hvor den, der skal passes, har folkeregisteradresse.

Lønnen udgør kr. 26.018,00 pr. måned (2024 takst)

Spørgsmål og svar

Find visitator