Bruger- og pårørenderåd

I Roskilde Kommune har vi truffet en beslutning om, at der på hvert plejecenter skal være et Bruger- og pårørenderåd.

Hvad er Bruger- og pårørenderåd?

Roskilde Kommune har valgt at have Bruger- og pårørenderåd (BPR) på alle kommunale plejecentre så længe, at der er kandidater, der ønsker at indgå i rådene. Rådet bliver valgt for 2 år ad gangen.

Formålet er at repræsentere beboerne således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov.

Rådets arbejdsområder

  • Styrke dialogen mellem ledelse og brugere/pårørende
  • Medvirke ved fastlæggelse af retningslinjerne for det daglige liv
  • Kan udtale sig om rapporter i forbindelse med tilsynsbesøg

Rådenes sammensætning

Rådet er et samarbejdsorgan.

Et bruger- og pårørenderåd består af maksimalt 7 medlemmer, hvor 4 vælges blandt brugere og pårørende, og 3 blandt interesserede borgere.

Til hvert råd er tilknyttet en repræsentant fra den daglige ledelse på det enkelte plejecenter.

Valg til bruger- og pårørenderådene på plejecentrene i Roskilde Kommune

Der blev afholdt valg til samtlige bruger- og pårørenderåd på de kommunale plejecentre i Roskilde Kommune. Valgene fandt sted torsdag den 20. maj 2021.

Du kan finde flere oplysninger om valget ved at kontakte ledelsen på de enkelte plejecentre.