Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Hvordan søger jeg?

Du søger om plejebolig/plejehjem ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din visitator på hverdage mellem klokken 8.30 og 9.30. Se generelle kontaktoplysninger til Myndighedsservice nederst på siden. 

Find Visitator

Visitator besøger dig derefter i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Ved besøget foretager visitator en faglig vurdering, hvor dit aktuelle funktionsniveau beskrives.

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til ansøgningen. På baggrund af oplysningerne udarbejder visitator en faglig beskrivelse. Sammen med din underskrift på ansøgningen videregives denne til Visitationsudvalget, der træffer afgørelse.

 

Venteliste

Se hvordan ventelisten for plejeboliger og plejehjem fungerer under "Spørgsmål og svar" nedenfor.

Se også beskrivelse af ventelisten for ældre- og handicapegnede boliger

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice