Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Hvordan søger jeg?

Du søger om plejebolig/plejehjem ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din visitator på hverdage mellem klokken 8.30 og 9.30.

Se generelle kontaktoplysninger til Myndighedsservice nederst på siden. 

Find Visitator

Sagsbehandleren besøger dig derefter i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet.

Ved besøget foretager sagsbehandleren en behovsvurdering, som rent praktisk betyder en gennemgang af følgende områder:

  • Sociale forhold
  • Fysiske/helbredsmæssige forhold
  • Psykiske forhold
  • Boligens indretning og fremtidigt boligbehov
  • Netværk
  • Formål med boligskift
  • Oplysninger fra andre instanser fx lægelige udtalelser

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til afgørelsen. På baggrund af oplysningerne udarbejder sagsbehandleren en indstilling til beslutning i Visitationsudvalget.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Hvad er forskellen på plejehjem og plejebolig?

Plejeboliger og plejehjem er boligtilbud til borgere med særligt behov for pleje og omsorg.

Plejehjem er boliger opført efter Serviceloven, og er typisk mindre boliger med et rum.

Plejeboliger er opført efter Lov om almene boliger, og boligerne er typisk større end i plejehjem.

Der er ikke forskel med hensyn til den pleje og omsorg, der bliver tilbudt.

Hvis du vil bo i en anden kommune

Hvis du vælger en bolig i en anden kommune, skal betingelserne for anvisning af boligen være opfyldt både i bopælskommunen og i den kommune du gerne vil flytte til. En kommunalbestyrelse har ret til i særlige tilfælde at beslutte, at borgere fra andre kommuner ikke midlertidigt kan komme på venteliste af hensyn til forpligtelsen til at sikre boliger til kommunens egne borgere.

Venteliste

Se hvordan ventelisten for plejeboliger og plejehjem fungerer under "Spørgsmål og svar" nedenfor.

Se også beskrivelse af ventelisten for ældre- og handicapegnede boliger

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice