Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er et tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg. Samtidig er det et tilbud til borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Oversigt over plejeboliger og plejehjem i Roskilde Kommune

Her kan du se en oversigt over plejecentrene i Roskilde Kommune og læse mere om det enkelte plejecenter.

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en ældre- og handicapegnet bolig i Roskilde Kommune. Boligerne er særligt indrettet, så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Seniorfællesskaber

Opfylder du ikke kriterierne til en almindelig ældrebolig? Er du over 75 år og bosiddende i Roskilde Kommune? Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har på Hyrdehøj Plejecenter nogle pladser, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold.

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst et uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.