Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Oversigt over plejeboliger og plejehjem i Roskilde Kommune

Her kan du se en oversigt over plejecentrene i Roskilde Kommune og læse mere om det enkelte plejecenter.

Ældre- og handicapegnede boliger

Hvis du er kronisk fysisk og/eller psykisk handicappet, kan du få tilbudt en særligt indrettet bolig - så du kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Seniorfællesskaber

Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Midlertidigt rehabiliteringsophold

Roskilde Kommune har nogle pladser, som bliver brugt til midlertidigt rehabiliteringsophold. Disse findes på Hyrdehøj Plejecenter.

Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.