Plejeboliger og plejehjem

Plejeboliger og plejehjem er tilbud til borgere, der har et stort behov for pleje og omsorg, og borgere, der ikke på forsvarlig vis kan blive i eget hjem.

Oversigt over plejeboliger og plejehjem i Roskilde Kommune

Her kan du se en oversigt over plejecentrene i Roskilde Kommune og læse mere om det enkelte plejecenter.

Ældre- og handicapegnede boliger

En ældre- og handicapegnet bolig er en særlig indrettet bolig til borgere, der i væsentlig grad har kroniske fysiske og/eller psykiske handicaps - så den enkelte kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Seniorfællesskaber

Hvis du synes, at et aktivt fællesskab med andre beboere lyder spændende, er et seniorfællesskab måske noget for dig.

Midlertidigt døgnophold

Roskilde Kommune tilbyder midlertidigt døgnophold til borgere, der af forskellige årsager aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem, og samtidig har behov for personale omkring sig hele døgnet.