Tilsynsbesøg på plejecentre og i hjemmeplejen

Kommunen udfører mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene og i hjemmeplejen.

Sundhedsfaglige tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med patientsikkerheden, det vil sige de sundhedsmæssige forhold på plejehjem og plejeboliger, som led i styrelsens tilsyn med sundhedsvæsenets organisationer.

Det er styrelsen, som beslutter om der af hensyn til patientsikkerheden skal rejses en tilsynssag, herunder om styrelsen skal udføre tilsynsbesøg på disse steder.

Ældretilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre på plejehjem eller plejeboliger for herigennem at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje.

Det er styrelsen, som beslutter, om der på baggrund af henvendelser eller stikprøver skal udføres tilsynsbesøg på disse steder.

Påbud

Hvis et plejehjem eller en plejebolig får et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, bliver rapporten offentliggjort på denne side under den pågældende enhed.

Kommunale tilsyn

Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der udføres mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg årligt på plejecentrene, i hjemmeplejen og hos den private leverandør, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp hos hjemmeboende borgere.

Under tilsynsbesøget bliver der foretaget interview med ledere og medarbejdere, samt borgere, som modtager praktisk hjælp eller personlig pleje fra Roskilde Kommune.

For hvert besøg udarbejdes der en rapport, og en gang om året udarbejdes en redegørelse for tilsynene, som drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Tilsynsrapporterne bliver sendt i høring i de lokale bruger- og pårørenderåd og i Ældrerådet.

Du finder de kommunale tilsyn i boksene herunder.

Tilsynsrapporter