Ældre- og handicapegnede boliger

En ældre- og handicapegnet bolig er en særlig indrettet bolig til borgere, der i væsentlig grad har kroniske fysiske og/eller psykiske handicaps - så den enkelte kan leve et så selvstændigt liv som muligt.

Hvordan søger jeg?

Du søger om en ældre- og handicapegnet bolig ved at henvende dig til Myndighedsservice. Du kan enten skrive en sikker mail med dine kontaktoplysninger eller ringe til din visitator på hverdage mellem klokken 8.30 og 9.30. Se generelle kontaktoplysninger til Myndighedsservice nederst på siden.

Find Visitator

Visitator besøger dig derefter i din nuværende bolig, hvor selve ansøgningen bliver underskrevet.

Du er meget velkommen til at invitere en pårørende eller bekendt (bisidder) med til samtalen.

Ved besøget foretager visitator en faglig vurdering, hvor dit aktuelle funktionsniveau beskrives.

Du skal i videst muligt omfang hjælpe med oplysninger til ansøgningen. På baggrund af oplysningerne udarbejder visitator en faglig beskrivelse. Sammen med din underskrift på ansøgningen videregives denne til Visitationsudvalget, der træffer afgørelse.

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice