Midlertidigt døgnophold

Roskilde Kommune tilbyder midlertidigt døgnophold til borgere, der af forskellige årsager aktuelt ikke kan opholde sig i eget hjem, og samtidig har behov for personale omkring sig hele døgnet.

Et midlertidigt døgnophold er en målrettet og tidsafgrænset indsats, hvor formålet med opholdet bliver afklaret i samarbejde med dig og personalet på det enkelte sted.

Et midlertidigt døgnophold kan bevilges af flere årsager:

  • Behov for sygepleje og indsats fra plejepersonale, som ikke kan foregå i eget hjem
  • Behov for en tværfaglig rehabiliteringsindsats, f.eks genoptræning, som ikke kan foregå i eget hjem
  • Behov for en neurologisk rehabiliteringsindsats, som ikke kan foregå i eget hjem
  • Aflastning af pårørende, som ikke kan foregå i eget hjem

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice