Den Sociale Pris

Like My Life, som er Roskilde Kommunes fritidspasordning, uddeler sammen med Roskilde Idræts Union (RIU) Den Sociale Pris.

Frivilligprisen

Kender du en person eller en forening, der gør en særlig indsats inden for frivilligt socialt arbejde? Så kan du indstille vedkommende til Frivilligprisen, som er på 5.000 kr.

Ung Ildsjæl prisen og Voksen Ildsjæl prisen

Ungeudvalget uddeler to priser på Frivillig Fredag, som går til personer, der gør en ekstraordinær indsats for unge.

Handicapprisen

Kender du en forening, forretning eller person, som har gjort noget ekstra for at forandre livet for folk med handicap? Eller har din forening eller klub en fantastisk idé til et arrangement, I gerne vil afholde?

Integrationsprisen

Kender du en ildsjæl, forening eller en virksomhed, der har gjort noget særligt for integrationen af flygtninge og indvandrere?

Klimaprisen

I Roskilde Kommune har klima og miljø en høj prioritering. Derfor kvitterer vi gerne for de bedste initiativer med vores klimapris.

Kultur- og idrætspriserne

Hvert år uddeler Roskilde Kommune priser til personer og foreninger/organisationer, der gør en ekstraordinær indsats.

Landsby- og Bydelsprisen

Hvert år uddeler byrådet Landsby- og Bydelsprisen til projekter, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand.