Integrationsprisen

Kender du en ildsjæl, forening eller en virksomhed, der har gjort noget særligt for integrationen af flygtninge og indvandrere?

Præmiering af en særlig indsats, som har medvirket til at forbedre integrationen i Roskilde Kommune.

Mange mennesker i Roskilde Kommune yder en bemærkelsesværdig indsats for integrationen. Det gælder over for de flygtninge, der er kommet hertil, og de familier, børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har fået fx støtte til jobsøgning, uddannelse, lektiehjælp eller hjælp til at forstå de særlige sociale koder, som danskere benytter.

Det store arbejde sker gennem virksomheder, frivillige foreninger, idrætsklubber og mange andre organisationer, som har valgt at prioritere tid og energi på integrationsarbejdet til glæde for den enkelte og for samfundet.

Roskildes Integrationsråd vil gerne påskønne denne indsats og har derfor indstiftet ”Roskildes Integrationspris”, der er på 10.000 kr. Prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats, der styrker fællesskabsfremmende aktiviteter og bygger bro til forskellige kulturer.

Se de tidligere prismodtagere her.

Prismodtageren skal have bidraget til realiseringen af kommunens vision for integrationsområdet:

  • at skabe ligeværdighed og lige muligheder for alle borgere uanset etnisk baggrund
  • at nydanske borgere er selvforsørgende og har fodfæste på det danske arbejdsmarked
  • at fremme et mangfoldigt arbejdsmarked på offentlige og private arbejdspladser hvor Roskilde Kommune som arbejdsplads fremstår som rollemodel
  • at fremme samarbejdet mellem borgere, organisationer og andre aktører om integration
  • at nydanske børn har samme muligheder for at få en god skolegang som etnisk danske børn, og at nydanske unge gennemfører en uddannelse på lige fod med danske unge
  • at opnå større deltagelse i foreningslivet for nydanske børn og voksne

Alle kan indstille kandidat(er) til integrationsprisen.

Sådan indstiller du:

Alle kan indstille en person/forening/organisation/virksomhed til prisen. Dog kan man ikke indstille Integrationsrådets medlemmer til prisen. Indstilling kan ske ved at skrive til integrationskonsulent Khalil Ahmad, e-mail: khalila@roskilde.dk . Du kan kontakte Khalil på tlf. 21 48 02 97, hvis du har spørgsmål.

Du skal indstille din kandidater senest den 22. november 2022 kl 12:00

Kontakt mig, hvis du er i tvivl om noget!