Integrationsprisen

Kender du en ildsjæl, forening eller en virksomhed, der har gjort noget særligt for integrationen af flygtninge og indvandrere?

Hvem har fortjent årets Integrationspris?

Mange mennesker i Roskilde Kommune yder en bemærkelsesværdig indsats for integrationen. Det gælder over for de flygtninge, der er kommet hertil, og de familier, børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, som har fået fx støtte til jobsøgning, uddannelse, lektiehjælp eller hjælp til at forstå de særlige sociale koder, som danskere benytter.

Det store arbejde sker gennem virksomheder, frivillige foreninger, idrætsklubber og mange andre organisationer, som har valgt at prioritere tid og energi på integrationsarbejdet til glæde for den enkelte og for samfundet.

Roskildes Integrationsråd vil gerne påskønne denne indsats og har derfor indstiftet ”Roskildes Integrationspris”, der er på 10.000 kr. Prismodtageren skal have ydet en ekstraordinær eller nytænkende indsats, der styrker fællesskabsfremmende aktiviteter og bygger bro til forskellige kulturer.

Se de tidligere prismodtagere her.

Sådan indstiller du

Alle kan indstille en person/forening/organisation/virksomhed til prisen. Dog kan man ikke indstille Integrationsrådets medlemmer.

Indstilling kan ske ved at skrive til integrationskonsulent Khalil Ahmad på mail: khalila@roskilde.dk. Du kan kontakte Khalil på tlf. 21 48 02 97, hvis du har spørgsmål.

Du skal indstille din kandidat senest den 21. august 2023 kl 12:00

Har du spørgsmål?