Handicapprisen

Kender du en forening, forretning eller person, som har gjort noget ekstra for at forandre livet for folk med handicap? Eller har din forening eller klub en fantastisk idé til et arrangement, I gerne vil afholde? Indstil jer til handicapprisen

Prisen uddeles en gang årligt af Handicaprådet og Roskilde Kommune.

Den første bliver uddelt for en særlig indsats, mens den anden går til et arrangement, I gerne vil afholde året efter.

Pris 1: For en særlig indsats

Pris 1 er en anerkendelse på 5.000 kr. for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap. Det kan fx være en indsats, der har:

 • Skabt inklusion i forenings- eller samfundsliv
 • Skabt beskæftigelse
 • Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
 • Skabt god tilgængelighed
 • Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet

Kandidaten kan fx være:

 • En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
 • En person, der uselvisk har forbedret forhold for handicappede
 • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
 • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning

Pris 2: Til et arrangement

Pris 2 er økonomisk støtte på op til 15.000 kr. til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap. Vi opfordrer derfor til:

 • At frivillige foreninger, handicaporganisationer, idrætsklubber m.fl. indsender forslag til en aktivitet eller et arrangement, som I gerne vil afholde året efter.

Handicaprådet udvælger et eller flere forslag. Ved udvælgelsen indgår en vurdering af aktivitetens formål samt hvor mange deltagere, der forventes at deltage. I skal give en begrundelse for, at støttebeløbet er nødvendigt for at holde arrangementet.

Prismodtagerne skal have en relation til Roskilde Kommune, og indsatsen skal være til glæde for borgere i Roskilde Kommune.

Hvem vandt Handicapprisen i 2022?

Handicaprådets Handicappris for 2022 blev den 1. december 2022 uddelt på ITC i Svogerslev.

Prisen for en særlig indsats på handicapområdet, 5.000 kr.

Ud af fem nominerede blev Roskilde Handicap Idrætsforening vindere. De har i over 50 år tilbudt e´t inkluderende og passioneret fællesskab for personer med fysiske handicap.

Prisen til et arrangement i 2023, 15.000 kr.

Priskomitéen valgte at fordele midlerne til to arrangementer:

 • Røde Kors Roskilde fik 5.000 kr. til planlægning af ture til Hedeland i 2023.
 • ROSA Dag- og Aftenskole fik 10.000 til at gennemføre en større sansefestival for borgere med udviklingshandicap i sommeren 2023.

Priskomitéen i Handicaprådet består af Gitte Kronbak, Tom Henriques og formand for Handicaprådet Martin Riis Ottosen-Støtt.

Under festlige indslag fra det lokale Roskilde-band Candyfloss og med gæsteoptræden af Jonas Poss Pedersen ("Moffe"), blev der budt op til fællessang og høj stemning inden priserne kunne uddeles.

Se tidligere vindere af handicapprisen her

Tidligere vindere af handicapprisen