Handicapprisen

Kender du en forening, forretning eller person, som har gjort noget ekstra for at forandre livet for folk med handicap? Eller har din forening eller klub en fantastisk idé til et arrangement, I gerne vil afholde?

Handicapprisen uddeles én gang årligt af Handicaprådet og Roskilde Kommune.

Handicapprisen 2023

Hvornår blev prisen uddelt?

Handicapprisen 2023 blev uddelt torsdag den 30. november 2023.

Indstilling af kandidater til Handicapprisen 2024

Det er endnu ikke muligt at indstille kandidater til årets handicappris. Følg med her på siden for at se, hvornår du kan indstille din kandidat til årets handicappris.

Pris 1: For en særlig indsats

Pris 1 er en anerkendelse på 5.000 kr. for en særlig indsats, der har forandret livet for folk med handicap. Det kan fx være en indsats, der har:

  • Skabt inklusion i forenings- eller samfundsliv
  • Skabt beskæftigelse
  • Skabt aktiviteter og udfoldelsesmuligheder for alle borgere med funktionsnedsættelse
  • Skabt god tilgængelighed
  • Skabt mulighed for bedre sundhed og livskvalitet

Kandidaten kan fx være:

  • En forening, der har forbedret handicappedes deltagelse i forenings- eller samfundslivet
  • En person, der uselvisk har forbedret forhold for handicappede
  • En erhvervsdrivende, der har gjort noget specielt for at integrere personer med handicap i sin virksomhed
  • En butiksindehaver, der har øget tilgængeligheden til sin forretning

Pris 2: Til et arrangement

Pris 2 er økonomisk støtte på op til 15.000 kr. til et eller flere arrangementer, der retter sig mod borgere med handicap. Vi opfordrer derfor til:

  • At frivillige foreninger, handicaporganisationer, idrætsklubber m.fl. indsender forslag til en aktivitet eller et arrangement, som I gerne vil afholde året efter.

Handicaprådet udvælger et eller flere forslag. Ved udvælgelsen indgår en vurdering af aktivitetens formål samt hvor mange deltagere, der forventes at deltage. I skal give en begrundelse for, at støttebeløbet er nødvendigt for at holde arrangementet.

Prismodtagerne skal have en relation til Roskilde Kommune, og indsatsen skal være til glæde for borgere i Roskilde Kommune.

Hvem vandt Handicapprisen i 2023?

Handicaprådets Handicappris for 2023 blev den 30. november 2023 uddelt på ITC i Svogerslev.

To priskategorier skulle uddeles. Henholdsvis 5000 kr. til en særlig indsats på handicapområdet samt en pris til særlige arrangementer på handicapområdet i 2024.

Prisen for en særlig indsats på handicapområdet, 5000 kr.  

Ud af de seks nominerede i kategorien 'en særlig indsats på handicapområdet' vandt Mads Winskov Henriksen for at skabe gode sportslige rammer og tilbud for mennesker med handicap i Boldklubben Røde Stjerne Roskilde.

Prisen til et arrangement i 2024, 15.000 kr.

I kategorien for et eller flere særlige arrangementer i 2024 besluttede priskomitéen under handicaprådet at tildele prisen til to vindere.

Således vandt Lykkekids Roskilde 7500 kr. til gennemførelse af et stort socialt arrangement for alle Lykkekids Roskilde spillere sammen med forældre og trænere. Lykkekids Roskilde tilbyder håndboldtræning til børn og unge med handicap.

Samtidig fik Specialbørnehaven Bjerget 7500 kr. til ligeledes at gennemføre et stort socialt arrangement for Bjergets børn og deres forældre og søskende. Specialbørnehaven Bjerget er målrettet børn med betydelig og omfattende nedsat funktionsniveau, f.eks. massiv udviklingsforstyrrelse eller multiple handicaps. Begge arrangementer bliver holdt i løbet af 2024.

Priskomitéen i Handicaprådet består af Gitte Kronbak, Tom Henriques samt formand for Handicaprådet Martin Riis Ottosen-Støtt.

Se tidligere vindere af handicapprisen her

Tidligere vindere af handicapprisen