Kommunens ordning for husholdningslignende erhvervsaffald

Hvad er husholdningslignende affald og hvordan kan din virksomhed bruge kommunens ordning?

Sortering af erhvervsaffald

Det er virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe sit affald korrekt.

Sådan håndterer du dit byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Affaldsforebyggelse

Din virksomhed kan have gavn af at reducere mængden af affald. Det er en god idé for både miljø og økonomi.

Farligt affald fra virksomheder

Hvis virksomhedens affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal det anmeldes til kommunen. Det er altid virksomhedens ansvar at håndtere og bortskaffe affaldet korrekt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er fx kanyler, amputerede legemsdele, petriskåle med levende bakterier og andet affald, som kan være smittefarligt.