Sortering af erhvervsaffald

Det er virksomhedens eget ansvar at overholde reglerne om sortering og at bortskaffe sit affald korrekt.

Affaldsforebyggelse

Din virksomhed kan have gavn af at reducere mængden af affald. Det er en god idé for både miljø og økonomi.

Farligt affald fra virksomheder

Hvis virksomhedens affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal det anmeldes til kommunen. Det er altid virksomhedens ansvar at håndtere og bortskaffe affaldet korrekt.

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald er fx kanyler, amputerede legemsdele, petriskåle med levende bakterier og andet affald, som kan være smittefarligt.