Affaldsforebyggelse

Din virksomhed kan have gavn af at reducere mængden af affald. Det er en god idé for både miljø og økonomi.

Overblik over affaldet

Når virksomheden skal have et overblik over affaldsmængder og økonomi for at finde ud af, hvor det er bedst at sætte ind, er det nemmest at systematisere oplysningerne i et skema. 

Reducer affaldet

Virksomheden kan reducere affaldet ved at

  • Købe produkter i større emballager. Løb fx mælk i 5 liter i stedet for at købe mælk i 1 liter.
  • Bede din leverandør om at levere uden emballager, færre emballager eller overgå til let genanvendelige emballager.
  • Begrænse forbrug af fx papir.

Der er mange fordele ved at reducere virksomhedens affald:

  • Ved at reducere mængden af affald giver det ofte et mindre forbrug af råvarer og materialer. Det trækker mindre på vores ressourcer og giver virksomheden en økonomisk gevinst.
  • Virksomheden sparer udgifter til afhentning og behandling af affaldet.
  • Ofte mindskes pladsproblemer til opbevaring af affaldet.
  • Affaldsmængden hos kunderne/forbrugerne kan mindskes ved fx at designe varen, så den skaber mindst muligt affald, når den kasseres.
  • Påvirkningerne af mennesker og miljø mindskes. Der bliver mindre affald, der skal brændes eller deponeres og dermed mindre forurening af jord, vand og luft.