Sådan håndterer virksomheden farligt affald

Hvis virksomhedens affald er skadeligt for mennesker, natur eller miljø, skal det anmeldes til kommunen. Det er altid virksomhedens ansvar at håndtere og bortskaffe affaldet korrekt.

Hvad er farligt affald?

Produkter, der skal sorteres som farligt affald, er ikke nødvendigvis skadelige, når du bruger dem. Men de kan skade natur og mennesker, hvis vi ikke behandler dem rigtigt, når de ender som affald.

  1. Du kan ofte genkende farligt affald på det faresymbol, der er på emballagen. Det kan fx være på maling, rengøringsmidler, spraydåser og kemikalier.
  2. Nogle gange fremgår det ikke tydeligt, at produktet indeholder farlige og miljøskadelige stoffer. Det gælder fx produkter som olie, medicin og elektronik.

 

Anmeld farligt affald

Virksomheden skal anmelde det farlige affald til kommunen. Det gælder uanset, hvor meget eller lidt farligt affald, virksomheden har. 

Sådan anmelder du farligt affald

  1. Hent skemaet "Skema til at anmelde farligt affald".
  2. I skemaet skal du fortælle, hvilke typer farligt affald virksomheden har, og hvor meget virksomheden har om året.
  3. Send det udfyldte skema med e-mail til miljo@roskilde.dk.

Kontakt Miljø og Byggesag, hvis du har brug for hjælp til at udfylde skemaet.

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.

Sådan kommer du af med farligt affald

Virksomheden kan aflevere op til 200 kg farligt affald om året til en af ARGO's genbrugspladser.

Sammen med affaldet skal virksomheden aflevere en udfyldt deklaration, som du finder på ARGOs hjemmeside.

Deklarationen består af to ens sider, én til dig og én til ARGO. Husk at gemme din side i 5 år som bevis på, at du har afleveret affaldet korrekt.

Læs mere om gældende priser og regler på ARGO's hjemmeside.

Sådan opbevarer du farligt affald

Virksomheden skal afskaffe det farlige affald mindst én gang om året. Og så skal det opbevares på en spildbakke eller i en væsketæt beholder, indtil det bliver afskaffet. Der må ikke være fare for, at virksomhedens farlige affald kan forurene eller løbe i kloakken.

Du kan se hvordan i "Forskrift om håndtering og opbevaring af olier og kemikalier".

Affald med asbest

Er der asbest i virksomhedens affald, skal det anmeldes til kommunen.

Sådan anmelder du affald med asbest

Virksomheden skal ud fylde et anmeldelsesskema. Når vi har modtaget din anmeldelse, får du indenfor 14 dage en anvisning på, hvor du skal aflevere affaldet.

Anmeld affald med asbest her.

Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp kan du kontakte Affald og Genbrug.

Arbejde med materialer med asbest

Vær opmærksom på, at der er forskellige krav til, hvordan du skal håndtere asbestaffaldet. Du skal være særligt opmærksom på, at

  • personer, som arbejder med materialer, der indeholder asbest, i nogle tilfælde skal have en særlig uddannelse, og de skal anmelde arbejdet til Arbejdstilsynet
  • det er forbudt at rense materialer, der indeholder asbest, med højtryksrenser – med mindre Arbejdstilsynet har givet en dispensation.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 12 12 88 eller på arbejdstilsynet.dk.