Personligt tillæg

Du kan søge om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension

For at søge om personligt tillæg skal du være folkepensionist eller modtage førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 1. januar 2003.

I ansøgningen skal du bruge oplysninger om:

  • Indkomst
  • Udgifter
  • Formue
  • Prisoverslag samt begrundelse for det personlige tillæg.

Udgifter til for eksempel tandbehandling, fysioterapi, briller og fodbehandling ydes efter reglerne om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg.

Pensionister kan efter visse regler få varmetillæg til varmeudgifter i ejer-, leje-, og andelsboliger, men skal også selv betale en del.

Ønsker du at klage over en afgørelse, skal klagen sendes til Voksenservice inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Her vil din sag blive genvurderet, og hvis afgørelsen ikke kan ændres, sender Voksenservice klagen videre til Ankestyrelsen.

Kontakt Voksenservice

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde

Telefon

Mandag til fredag

Kl. 9-14

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.