Mine affaldsbeholdere

Se mål og størrelser på Roskilde Kommunes affaldsbeholdere. Du kan også ændre på beholderstørrelsen, og hvor ofte vi henter affaldet.

Pap og papir

Handler du ofte på nettet? Og holder du avis? Så er du sikkert opmærksom på den store mængde pap- og papiremballage, du får samlet sammen i løbet af kort tid. Heldigvis kan vi bruge det meste igen – så bare giv sorteringen en skalle.

Plast og mad- og drikkekartoner

Har du lagt mærke til hvor meget plast og mad- og drikkekartoner du har i dit restaffald?

Metal

Metalaffald er værdifuldt og nemt at genanvende. Bare det ikke indeholder elektronik, olie eller farligt affald.

Glas

Aflever dine tomme glas, skår og flasker løst i beholderen. Og behold bare låg og etiketter på. Så sørger vi for, at de bliver sorteret fra senere.

Madaffald

Når dit madaffald rådner, frigiver det værdifuld biogas, vi kan bruge til energi i både busser og til støvsugeren derhjemme.

Restaffald

Hver time energiudnytter ARGO 38 ton restaffald. Det giver strøm nok til 43.000 husstande og varmer mere end 61.000 husstande op med fjernvarme.

Tekstilaffald

Har du slidte, hullede eller plettede tekstiler? Så længe de er rene og tørre kan du aflevere dem som tekstilaffald og bidrage til at dine hullede sokker eller plettede skjorter får nyt liv.

Farligt affald

Undgå at dit farlige affald gør skade på mennesker, natur eller miljø. Aflevér det i stedet - det gælder også for batterier og småt elektronik.

Storskrald

Storskrald er genstande, som er for store til at være i affaldsbeholderen derhjemme. Tilmeld dig ordningen allerede nu, og slip for turen på genbrugspladsen.

Haveaffald

Du kan få hentet dit haveaffald og samtidig sørge for at det bliver genanvendt til biomasse og kompost.

Byggeaffald

Du har byggeaffald fra materialerester, når du bygger om, river ned eller bygger nyt. Derfor skal du være særligt opmærksom på at anmelde, sortere og aflevere dit byggeaffald korrekt

Meld et affaldsproblem

Er dit affald ikke blevet hentet? Eller er din beholder gået i stykker? Fortæl os det her, så hjælper vi dig hurtigst muligt.