Kvalitetsstandarder

Formålet med kvalitetsstandarderne er at beskrive det serviceniveau, som er fastlagt for kommunens borgere.

Kvalitetsstandarder medvirker til at sikre sammenhæng mellem politisk fastlagt serviceniveau, de afgørelser der træffes om hjælp samt den hjælp som borgeren modtager i hverdagen.

Kvalitetsstandarder fungerer som en slags måleenhed for serviceniveauet og sikrer ensartethed i hjælpen og støtten til borgerne.