Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørselsordninger

MOVIA's kørselsordning - Flexhandicap

MOVIA kører for svært handicappede til fritidsformål, som for eksempel familiebesøg eller fritidsaktiviteter.

Før du kan bruge MOVIA Flexhandicap, skal du visiteres til det. 

Ansøgningsskema til MOVIA's handicapkørsel

Hvis du har adgang til internettet, kan du selv printe ansøgningsskemaet ud eller du kan kontakte Hjælpemiddelafsnittet og få tilsendt et ansøgningsskema.

Herefter kan du sende ansøgningsskemaet til:

Hjælpemiddelafsnittet

Gammel Darupvej 3A, 4000 Roskilde

Du kan også sende ansøgningsskemaet til Hjælpemiddelafsnittet online via sikker post.

Sagsbehandlingsfristen for behandling af din ansøgning om Movia Flexhandicap er 1 uge.

Når du er visiteret til flexhandicap, kan du bestille en tur her, eller ved at ringe til MOVIA på tlf. 70 26 27 27.

Du kan få nærmere oplysninger om betingelserne for ordningen i Hjælpemiddelafsnittet, hos Borgerservice eller hos MOVIA's flexhandicap.

Flextur

Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Mens Movias almindelige busser kører fra stoppested til stoppested, kører Flextur fra adresse til adresse efter dit valg.

Flextur kan benyttes mellem kl. 06.00-23.00 alle dage af alle borgere.

Læs mere om flextur

Andre muligheder

Der findes også andre kørselstilbud, der kan opfylde dine andre behov, fx kørsel til lægehjælp, anden behandling og fritidsformål.

Transport til lægehjælp

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Spørgsmål og svar