Kørsel

Hvis du er pensionist eller har et handicap, er der forskellige muligheder for kørsel til fx lægebesøg og fritidsformål.

Kørsel til lægehjælp

Du kan i nogle tilfælde få transport til læge eller speciallæge refunderet.

Kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Kørsel til svært bevægelseshæmmede og synshandicappede

Du har mulighed for at blive medlem af kørselsordningen flexhandicap hos Movia, hvis du er svært bevægelseshæmmet og derfor ikke kan benytte de offentlige trafikmidler.