Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Du kan få hjælp til personlig pleje, uanset om du bor i eget hjem eller på plejecenter. Hjælpen gives over hele døgnet og afhænger af dit behov.

Hvordan får jeg hjælp?

Har du brug for personlig pleje skal du kontakte din visitator i Myndighedsservice. Visitatoren bevilger hjælpen til dig. Du kan ringe til din visitator på hverdage mellem kl. 8.30 – 9.30.

Find visitatoren for dit område

Sagsbehandleren kommer hjem til dig på et vurderingsbesøg. Sammen afdækker I dit behov for hjælp og I taler også om, hvilke opgaver du selv kan deltage i (hjælp til selvhjælp). Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

Ved vurderingsbesøget udarbejdes der også en arbejdspladsvurdering, der skal sikre hjemmehjælpernes fysiske arbejdsmiljø.

Spørgsmål og svar