Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Du kan få hjælp til personlig pleje i dit eget hjem. Hjælpen kan gives over hele døgnet og afhænger af dit behov.

Hvordan får jeg hjælp?

Har du brug for hjælp til personlig pleje skal du kontakte din visitator i Myndighedsservice. Visitatoren vurderer om du kan bevilges hjælp. Du kan ringe til din visitator på hverdage mellem kl. 8.30 – 9.30.

Find visitatoren for dit område

Når du henvender dig til Myndighedsservice, vil visitator oftest tilbyde at komme hjem til dig på et vurderingsbesøg. Sammen afdækker I dit behov for hjælp og I taler også om, hvilke opgaver du selv kan deltage i (hjælp til selvhjælp). Du er velkommen til at have en pårørende eller en god ven med til samtalen.

 

Spørgsmål og svar