Leverandører

Se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendte i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visiteret til.

Kommunen godkender firmaer inden for fritvalgsordningen.

Her kan du læse om de forskellige leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendt i Roskilde Kommune.

Det er altid visitator i Myndighedsservice, der visiterer til hjælpen.

Leverandørerne nedenfor er oplistet i alfabetisk rækkefølge.

Spørgsmål og svar

Hvad koster de forskellige tilbud?

Du kan også se taksterne for de forskellige tilbud om hjælp her: