Leverandører

Du kan se hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendt i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visteret til.

Kommunen godkender firmaer inden for fritvalgs-ordningen.

Her kan du læse om de forskellige leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje, der er godkendt i Roskilde Kommune.

Det er altid sagsbehandleren i Myndighedsservice, der visiterer til hjælpen.

Leverandørerne nedenfor er oplistet i alfabetisk rækkefølge.

Spørgsmål og svar

Hvad koster de forskellige tilbud?

Du kan også se taksterne for de forskellige tilbud om hjælp her: