Hjælp i hverdagen

Se, hvordan du søger om praktisk hjælp, personlig pleje m.v., Her finder du også kontaktoplysninger til hjemme- og sygeplejen.

Leverandører

Se, hvilke leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje er godkendt i Roskilde Kommune, og som du eventuelt kan blive visteret til.

Personlig pleje

Du kan visiteres til at modtage hjælp til personlig pleje, hvis du har meget vanskeligt ved eller ikke er i stand til at klare det selv.

Praktisk hjælp

Du kan få hjælp til madordning, vaskeordning, indkøb, daglig oprydning og rengøring. Se, hvordan du søger, her.

Takster på det sociale område

Her kan du se de gældende takster for plejecentre, aflastningspladser, mad til hjemmeboende m.m.

Tilsynspolitik

Tilsynspolitikken skal danne rammen for den kommunale myndigheds indsats med tilsyn og opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem.

Utilsigtede hændelser

Nogle gange sker der hændelser eller fejl, hvor en borger bliver skadet eller udsat for en risiko for skade. Disse hændelser skal indberettes.