Stævningsskoven i Boserup

I den fredede stævningsskov er man ikke bange for at hugge og save i træerne. Det har ligefrem en gavnlig effekt på biodiversiteten, og får sommerfugle og forårsblomster til at trives.

Kendt for sine mange forårsblomster

At stævne betyder at man fælder træerne nær jorden, hvorefter nye skud igen kan skyde fra stammen og vokse op til nye stammer - og det er lige netop hvad man gør i Boserup Stævningsskov.

Besøger man stævningsskoven på en kold novemberdag, skal man nok være meget heldig, for at opleve mere liv end blot nogle svampe, i færd med at gnaske døde træstubbe i sig. Men det skal man ikke lade sig narre af ... 

Allerede nu kan man begynde at se effekter af stævningen, der skaber en mere forskelligartet skov med levesteder til endnu flere arter. 

På en forårsdag til gengæld, vil man blive mødt af et tæppe af smukke forårsblomster. Stævningen giver nemlig lys til skovbunden, som får blomsterne til at trives. 

Stævningen giver et boost til forårsblomsterne. Du kan tydeligt se forskel i blomsterfloret i den lysåbne stævningsskov og de mørkere dele af skoven.

Sjældne sommerfugle trives  

Stævningsskoven er god for dagsommerfuglene, da den giver lys og læ. Der er da også en god chance for at møde et par halvsjældne sommerfugle, som flyver rundt i området om sommeren.

De voksne sommerfugle får deres føde fra nektar, som de kan finde på mange forskellige blomstrende planter. Deres larver derimod spiser blade, og kan være meget kræsne - de er hvad man på biologisprog kalder 'specialister'. Når en sommerfugl lægger sine æg, placerer den dem direkte oveni i larvens kommende madpakke.   

Og kræsne larver, har lige netop 3 af de sommerfugle der findes i stævningsskoven - det er Kejserkåbe, Hvid Admiral, og den lille sommerfugl med det spøjse navn 'Det Hvide W'. MEN i stævningsskoven, findes de planter og træer de skal bruge, for at sikre larvernes føde, og dermed de fremtidige generationer af sommerfugle.  

Kejserkåbens larve vil kun spise blade fra violer, og larverne af den noget mere sjældne Hvid Admiral foretrækker Dunet Gedeblad og Kaprifolium. ’Det Hvide W’s larver spiser kun blade fra elmetræer. 

Boserup Stævningsskov er formentlig et af de steder på Sjælland, hvor man kan finde flest individer af sommerfuglearten Det Hvide W.

Snoge-komsammen 

Andre dyr nyder formentlig også godt af forholdene i den lysåbne skov - f.eks. snogen. Skovgæster har tidligere været heldige at opleve det mærkværdige syn af en masse snoge, der lå og solede sig på grengærderne. Snogene kan måske også have brugt hegnene til mere end blot at få varmen - snoge yngler nemlig i dødt organisk materiale. 

Menneskerne bag

Frivillige fra Boserup Stævningslaug klipper, saver og hugger flittigt i træerne, på et udvalgt stykke af stævningsskoven, på de 2 årlige stævningsdage. Arbejdsdagene indeholder en god blanding af fysisk arbejde, hygge og ny læring om stævningsskovens udvikling. I gamle dage var det bønderne der stævnede træer i skoven til brænde, hegn og meget mere. I dag stævnes der for at bevare stedets særlige kulturhistorie, og for at skabe bedre vilkår for biodiversiteten i skoven.    

Tidligere har Teknisk Skole hjulpet Naturstyrelsen med at pleje stævningsskoven, men i 2018 oprettede man Boserup Stævningslaug som har overtaget arbejdet fra Teknisk Skole. Til tider får de en hjælpende hånd af Skovhjælperne fx med at sætte stolper i jorden til grenhegn. Hvert år stævner de et nyt stykke skov, og det gamle får lov til langsomt at gro til igen. Når cirklen er sluttet i 2038 starter det hele forfra.  

Eksperimenter

Stævningsskoven er også et sted, hvor der er plads til at eksperimentere med hvilke forskellige typer af naturpleje, der bedst gavner biodiversiteten.

Der eksperimenteres bl.a. med at ringbarke forskellige træer, hvor man fjerner en del af barken i en ring rundt om stammen, som får træet til at gå ud.

Formålet er at bekæmpe aggressivt spredende ahorntræer, der er ødelæggende for skovens biodiversitet, og for at skabe opretstående, døde træer, som kan blive et levested for insekter og svampe. Stående dødt ved er virkelig en mangelvare i Danmark.  

Vær med!

Både børn og voksne kan være med når der er arbejdsdag i stævningsskoven den 1. søndag i november og 1. søndag i februar. Hold øje med Stævningslaugets spændende aktiviteter:

Boserup Stævningslaugs Facebookside