Søg Frivilligpuljen

Frivilligpuljen er med til at støtte frivillige sociale initiativer i kommunen. Puljen er opdelt i to former for tilskud, som hver har sin egen målgruppe. Det skal sikre, at tilskuddene fordeles bredt.

Tilskud fra Frivilligpuljen kan søges af foreninger og organisationer. Kommunen vil med tildelingen understøtte målsætninger og politiske mål i Byrådets frivilligpolitik.

Der er i Lov om Social Service to former for tilskud til frivilligt socialt arbejde: §18 og §79. Det fremgår af vejledningen til loven, at disse to tilskud ikke kan slås sammen, da målgrupperne er forskellige.

Tilskuddene for §§ 18 og 79 uddeles i Roskilde Kommune én gang årligt. I den forbindelse tilbageholdes 5% af midlerne til nye tilskud, som opstår i løbet af året, og til ansøgere som ikke tidligere har modtaget tilskud. 

Det er Sundheds- og Omsorgsudvalget der træffer beslutning om, hvem der får tildelt midler efter indstilling fra forvaltningen. Ved tildeling af midlerne lægger udvalget vægt på at støtte konkrete aktiviteter.

Puljebeløbene, der er til rådighed, fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget.

Ansøgninger og frister

Ansøgningsfristen til frivilligmidlerne er den 1. november hvert år. Ansøgningen gælder for midler til det kommende år.

Spørgsmål og svar

Kontakt

Rådhusbuen 3
4000 Roskilde