Grundlag

Politikudviklingen er et led i kommunens kvalitetsarbejde. Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i Byrådet.

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer det aktive medborgerskab og styrker borgernes sociale liv, sundhed og trivsel.

Byrådsgodkendt 17. juni 2015.

Målsætninger og mål