Tilladelser på vejarealer

Her kan du finde oplysninger om, hvilke love og regler, der gælder for at benytte vejarealer - fx hvordan du søger om en gravetilladelse, opsætning af container m.m.

Det gælder i forhold til Vejloven

Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 73, 80 og 81.

  • § 73 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil arbejde i eller på offentligt vejareal - f.eks. ved opgravning.
  • § 80 og 81 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, materiel, skurvogne, skilte, køretøjer med henblik på salg eller udlejning mv. - det bliver også kaldt "Særlig råden over vejareal".

Støjende og vibrerende aktiviteter

Støjende og vibrerende aktiviteter må kun ske inden for dette tidsrum:

Hverdage mellem 7:00-18:00 og lørdag 7:00-14:00

Gå til siden om Miljøhensyn ved byggeri- og anlæg.

Hvis der skal udføres arbejde udenfor dette tidsrum, skal der søges via Miljø:

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Hvis du er i tvivl, om du skal søge tilladelse, kan du kontakte Veje og Grønne områder.

Se hvilke tilladelser man skal have for at benytte vejarealer

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.