Tilladelser på vejarealer

Her kan du finde oplysninger om, hvilke love og regler, der gælder for at benytte vejarealer - fx hvordan du søger om en gravetilladelse, opsætning af container m.m.

Det gælder i forhold til Vejloven

Tilladelser til at benytte vejarealer bliver givet i overensstemmelse med Vejlovens § 73, 80 og 81.

  • § 73 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil arbejde i eller på offentligt vejareal - f.eks. ved opgravning.
  • § 80 og 81 handler om, at vejbestyrelsen/kommunen skal give tilladelse, når du vil benytte offentligt vejareal til varig eller midlertidig anbringelse af bl.a. affald, materiel, skurvogne, skilte, køretøjer med henblik på salg eller udlejning mv. - det bliver også kaldt "Særlig råden over vejareal".

Støjende og vibrerende aktiviteter

Støjende og vibrerende aktiviteter må kun ske inden for dette tidsrum:

Hverdage mellem 7:00-18:00 og lørdag 7:00-14:00

Gå til siden om Miljøhensyn ved byggeri- og anlæg.

Hvis der skal udføres arbejde udenfor dette tidsrum, skal der søges via Miljø:

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Miljø og Byggesag
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Hvis du er i tvivl, om du skal søge tilladelse, kan du kontakte Veje og Grønne områder.

Arrangementer og anlægs- og gravearbejder i nærheden af kommunens træer

Se en vejledning her, hvis du skal arbejde tæt på kommunens træer.

Læs om værdisætning af skader på kommunens træer.

Se hvilke tilladelser man skal have for at benytte vejarealer

Kontakt Veje og Grønne områder

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag 

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar inden for 10 hverdage.