Udeservering

Her kan du læse om, hvordan du ansøger om udeservering i Roskilde Kommune. Fælles for al udeservering i alle zoner er, at der skal søges om brug af vejareal til udeservering og der skal foreligge en tilladelse før ibrugtagning.

Hvis du ønsker at benytte arealer i Roskilde bymidte til udendørsservering skal du indsende en ansøgning til Roskilde Kommune

Udeservering i Roskilde Kommune opdeles i 3 zoner:

  • Zone 1: Stændertorvet
  • Zone 2: Algade, Skomagergade og sidegader omfattet af gågaderegulativet
  • Zone 3: Alle øvrige gader

For zone 1 er lejen uforandret fra 2012 - dog indeksreguleret. For zone 2 er lejen 50 % af lejen for zone 1, for zone 3 er lejen 0 kr.

Udeservering sommersæson og vintersæson

Fælles for al udeservering i alle zoner er, at der skal søges om brug af vejareal til udeservering og der skal foreligge en tilladelse før ibrugtagning.

Lejeperioden for sommersæsonen er 1. april og til 31. oktober. Vintersæsonen er 1. november til 31. marts. Der er mulighed for at have udeservering i vinterhalvåret (november – marts) i hele bymidten uden betaling. 

Takster

I sommerperioden 1. april – 31 oktober betales der følgende:

  • Stændertorvet: 201 kr. pr. m2 pr. måned
  • Gågaden: 101 kr. pr. m2 pr. måned
  • Uden for gågaden 0 kr.

Vinterperioden 1. november – 31. marts er gratis, men det er kun facadeareal der må benyttes. Alle borde/stole/blomsterkasser mv. skal fjernes fra facadezonen i vinterperioden.

Aftaleperiode 

Når du får tilladelsen fra Roskilde Kommune gælder den, indtil du selv opsiger aftalen. Det vil sige, at du søger kun én gang, og at aftalen gælder frem til, at du opsiger lejemålet.

Du skal opsige senest 1. december, for at det gælder ved udgangen af vinterperioden den 31. marts.

Der må i henhold til "Regler for gader og torve i Roskilde Midtby" ikke opstilles inventar før lejeperiodens start, og alt inventar skal være fjernet fra vejarealet ved sæsonens afslutning.

Roskilde bymidte er omfattet af følgende regler

Christina Buch

Christina Buch

Afdeling: Veje og Grønne områder
Roskilde Kommune

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

46 31 37 31 christinab@roskilde.dk