Trekroner Vest

Ved Trekroner Allé udbydes ca. 116.000 m2 erhvervsområde til bl.a. kontor- og servicevirksomhed.

Trekroner Øst

Større erhvervsområde ved Trekroner Allé beregnet til bl.a. kontor- og servicevirksomhed

Langebjerg

Langebjerg et stort erhvervsareal, der ikke er udstykket (jf. ovenstående kort). Området kan udstykkes i en række mindre grunde (minimum 5.000 m2) eller anvendes til én stor virksomhed.

Vestre Hedevej

Ved Vestre Hedevej ligger et ca. 11.000 m2 stort erhvervsområde til lettere og middeltung industri