Parkering på Musicon

Du finder de fleste p-pladser på Musicon i bydeles p-hus på adressen Indfaldet 4 og på Havsteensvej 10. Der er betalingsparkering med de første 2 timer gratis. Resten af bydelen har kantstensparkering med tidsbegrænsninger.

Når du besøger Musicon i bil, er det godt at vide, hvor længe dit ophold varer.

Korte parkeringer kan ske centralt i bydelen. Her skal du sætte p-skiven.

Længere ophold henvises til udkanten af bydelen, hvor du skal registrere i app eller automat

Parkering i max 2 timer
Korte parkeringer kan ske langs sidevejene centralt på Musicon. Nogle steder kun i en halv time, andre steder op til 2 timer. Husk at stille p-skiven. Du kan ikke forlænge parkeringen ud over de to timer.

Bemærk, at bilen skal holde inden for afmærkede båse.

Parkering i mere end 2 timer
Når du parkerer din bil for at opholde dig i Musicon-bydelen i over to timer, skal du finde en af de tre store p-pladser:

  • Musicon Syd
  • Musicon Nord
  • P-huset i Indfaldet

Alle tre steder skal du registrere din parkering i en app eller i en p-automat. 
De første to timer er gratis - men alle parkeringer skal registreres.

Spørgsmål og svar om parkering

Brug områdekode 4003

Når du registrerer din parkering på Musicon via en app, skal du bruge områdekoden 4003

Tidsrum for betaling

Der er betalingsparkering i disse tidsrum:

  • Hverdage (mandag til fredag) kl. 8.00-18.00
  • Lørdage kl. 8.00-14.00

Resten af tiden er der fri parkering.

Bemærk, at du skal stille p-skive i midten af bydelen, mens parkeringen skal registreres i de store p-anlæg Musicon Syd, Musicon Nord og i p-huset i Indfaldet.