Boliger med lette adgangsforhold

Roskilde Kommune tilbyder boliger med lette adgangsforhold til borgere, der på grund af lettere handicap har behov for en bolig i ét plan eller med elevator.

Hvad er en Bolig med lette adgangsforhold

En Bolig med lette adgangsforhold er bolig, der ligger i stueplan eller i bebyggelser med elevator. Boligen har ikke særlig indretning.

Hvordan søger jeg?

Ønsker du at søge en Bolig med lette adgangsforhold skal du henvende dig til Myndighedsservice. Du får derefter tilsendt et ansøgningsskema, som du skal returnere til Myndighedsservice.

Myndighedsservice vurderer, ud fra dit ansøgningsskema og nedenstående kriterie, om du aktuelt har et funktionsniveau, der berettiger dig til en Bolig med lette adgangsforhold.

Er du borger fra anden kommune end Roskilde, har du ikke mulighed for at søge en Bolig med lette adgangsforhold.

Kriterie

Følgende kriterie vil indgå i konkret, individuel vurdering:

  • Du har brug for en bolig med hensigtsmæssige adgangsforhold og er begrænset i det daglige af adgangsforholdene i din nuværende bolig.

Du kan ikke få anvist en Bolig med lette adgangsforhold, hvis du synes, at dit hus er for stort, dyrt eller at haven kræver for meget arbejde af dig.

Spørgsmål og svar

Kontakt Myndighedsservice