Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Kystbeskyttelsen består af et dige langs fjorden, en sluse og pumpestation ved Værebro Å samt et dige langs Værebro Å.