Kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Kystbeskyttelsen består af et dige langs fjorden, en sluse og pumpestation ved Værebro Å samt et dige langs Værebro Å.

Egedal og Roskilde besluttede i 2016 at etablere et kystbeskyttelsesanlæg til sikring af lavtliggende ejendomme i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Anlægget er etableret og drives af digelaget.

Roskilde Kommune har lagt ud for digelagets andel af udgifterne.  Anlægsudgifterne er nu gjort op, og derfor igangsættes forløbet med opkrævning af digelagets andel.
Her kan du se svar på spørgsmål til dette.

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan de sendes til kystbeskyttelse@roskilde.dk.

Spørgsmål og svar om betaling for kystbeskyttelse

Vedtægter for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag

Pleje af kompensationsnatur

Digelaget skal foretage naturpleje på forskellige arealer, som er beskrevet i plejeplanen. 

Gå til Plan for naturpleje og overvågning

Kontakt Miljø

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Mandag - fredag

9.00 - 14.00

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.