Anmeld lugt, støj eller forureningsuheld

Oplever du en væsentlig forurening, skal du kontakte Roskilde Kommune. Du kan klage over miljøgener fra dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private.

Uheld

Oplever du en væsentlig forurening skal du kontakte Roskilde Kommune. I tilfælde, hvor der er tale om større akutte forureningsuheld, skal du straks melde det til alarmcentralen på 112.

Miljøgener

Du kan klage over miljøgener fra ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, lugt, støj m.m. fra både virksomheder og private. Inden du klager til kommunen, er det en god idé at tage kontakt til den person eller virksomhed du mener, har forårsaget problemet. I mange tilfælde er naboen eller virksomheden ikke klar over, at der er et problem.

Værd at vide inden du indgiver en klage til kommunen

Din anmeldelse indgår i sagens dokumenter og vi vil derefter tage kontakt til den pågældende person eller virksomhed, som der klages over, så vedkommende får mulighed for at udtale sig i sagen. Den der klages over kan bede om aktindsigt i de oplysninger kommunen har om sagen, og kommunen skal som udgangspunkt udlevere disse oplysninger, medmindre der er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne.

Kontakt Geneteam

Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Du kan forvente svar fra os inden for 10 hverdage.