Priser og gebyrer

Der er en prisforskel alt efter, hvilke affaldsbeholdere du har hjemme hos dig – og om du bor i lejlighed eller i eget hus.

Adgangsvej, regler og regulativer

Skraldemanden henter affald fra flere end 250 beholdere hver eneste dag. Derfor er det vigtigt, at han har god og nem adgang til din beholder. Men hvordan sikrer du det?