Ledsageordning for synshandicappede over 67 år

Dansk Blindesamfund tilbyder gratis ledsageordning til dig som er blind eller stærkt svagtseende og over 67 år.

Det får du

  • Du kan få 7 timers ledsagelse pr. måned med mulighed for at spare timer op til måneden efter.
  • Du kan selv vælge din ledsager eller få hjælp af DUOS.
  • Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for ledsager til.

Sådan kommer du med i ordningen

Ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på:

  •  69 16 16 58

Mandag til fredag: 09.00 – 15.00

Eller send en mail:

Om ledsageordningen for synshandicappede over 67 år

Ordningen er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Det er Dansk Blindesamfund, der visiterer til ordningen. DUOS tager sig af opgaverne i forbindelse med selve ledsagelsen.

Læs mere om ledsageordningen på Dansk Blindesamfunds hjemmeside